Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

iwanowicz
iwanowicz
5434 e6c1
iwanowicz
iwanowicz
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
iwanowicz
4325 477b 500
Reposted fromrof rof viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iwanowicz
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viairmelin irmelin

January 17 2018

iwanowicz
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
iwanowicz

January 07 2018

iwanowicz
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viairmelin irmelin
iwanowicz
3628 0a14 500
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
iwanowicz
4763 db5e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

January 02 2018

Reposted frommurmur murmur viairmelin irmelin
iwanowicz
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viahighsoul highsoul

December 18 2017

iwanowicz
Reposted frombluuu bluuu viahepi hepi
iwanowicz
5273 5ce7 500
Reposted frompoisonedivy poisonedivy
iwanowicz
5735 a34d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahepi hepi
iwanowicz
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viairmelin irmelin
iwanowicz
4786 0a66
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin
iwanowicz
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl