Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

iwanowicz
2074 3bed
Reposted fromcalifornia-love california-love viataktopaz taktopaz
iwanowicz
iwanowicz
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viataktopaz taktopaz
iwanowicz
5902 6062
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viataktopaz taktopaz

March 25 2017

3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna viataktopaz taktopaz

March 24 2017

iwanowicz
Obyś nigdy nie wrzeszczała. Wrzeszczą albo ludzie z natury źli, albo doprowadzeni do ostateczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfallintotime fallintotime viasezamkowa sezamkowa
7325 7005
iwanowicz
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viavaniliowo vaniliowo
iwanowicz
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viagoszko goszko
iwanowicz
5710 bd4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaribsyss ribsyss
iwanowicz
8004 7e9f
iwanowicz
iwanowicz
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viacameracantlie cameracantlie
iwanowicz

March 23 2017

iwanowicz
0528 6f18
Reposted fromscorpix scorpix vianattaly nattaly
iwanowicz
iwanowicz
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife viahepi hepi
iwanowicz
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

March 22 2017

iwanowicz
1235 eabe 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaDeiji Deiji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl