Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

iwanowicz
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii

September 15 2017

iwanowicz
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
iwanowicz
iwanowicz
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viamojanazawsze mojanazawsze

September 04 2017

iwanowicz

September 01 2017

iwanowicz
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
iwanowicz
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viamojanazawsze mojanazawsze

August 31 2017

iwanowicz
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viataktopaz taktopaz
iwanowicz
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viamojanazawsze mojanazawsze

August 30 2017

iwanowicz
iwanowicz
Miłość przychodzi sama. Wszystko inne wymaga czasu.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahighsoul highsoul
iwanowicz
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacotarsky cotarsky
iwanowicz
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
iwanowicz
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje

August 28 2017

iwanowicz
iwanowicz
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 25 2017

iwanowicz
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll

August 15 2017

iwanowicz
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadziewcze dziewcze
iwanowicz
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viamojanazawsze mojanazawsze

August 13 2017

iwanowicz
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl