Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
iwanowicz
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
Sponsored post
feedback2020-admin

May 09 2018

iwanowicz
iwanowicz
7460 a2c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
iwanowicz
8349 9534 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

May 01 2018

8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
iwanowicz
4549 d2f6
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
iwanowicz
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
iwanowicz
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

February 28 2018

iwanowicz
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viablaugranaaa blaugranaaa
iwanowicz
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viairmelin irmelin
iwanowicz
4717 3bb7
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 12 2018

iwanowicz
iwanowicz
5434 e6c1
iwanowicz
iwanowicz
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
iwanowicz
4325 477b 500
Reposted fromrof rof viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iwanowicz
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viairmelin irmelin

January 17 2018

iwanowicz
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
iwanowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...