Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

iwanowicz
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viairmelin irmelin
iwanowicz
3628 0a14 500
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
Sponsored post
feedback2020-admin
iwanowicz
4763 db5e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

January 02 2018

Reposted frommurmur murmur viairmelin irmelin
iwanowicz
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viahighsoul highsoul

December 18 2017

iwanowicz
Reposted frombluuu bluuu viahepi hepi
iwanowicz
5273 5ce7 500
Reposted frompoisonedivy poisonedivy
iwanowicz
5735 a34d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahepi hepi
iwanowicz
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viairmelin irmelin
iwanowicz
4786 0a66
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin
iwanowicz
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
iwanowicz
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
iwanowicz
0823 259b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

December 05 2017

iwanowicz
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
iwanowicz
3529 27c7
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
iwanowicz
4786 0a66
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin

December 02 2017

iwanowicz
iwanowicz
0837 49a5
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...